Vidrik

Digikaksikud

Digikaksik on virtuaalne mudel tootest, tootmisprotsessidest ja/või teenusest. Seda arvutis hallatavat mudelit kasutatakse kuluefektiivsemaks andmeanalüüsiks, süsteemi monitoorimiseks et probleemidest teadlik olla, tehase disfunktsionaalsuse ennetamiseks ja simulatsioonide teel tulevikutootmise planeerimiseks.

Kaksikud koosnevad reaalajas infot korjavatest sensoritest, operatsioonilistest andmetest, töökeskkonna infost jpm. Pilves asuv süsteem võtab vastu ja analüüsib tavaliselt andmeid, mis tuleb sensoritest ja teistest allikatest. Analüüsis kasutatakse ka äriandmeid ja kontekstipõhist teavet.

Digikaksikud paljastavad palju inimsilmale (ja -mõistusele) peidetud infot. Virtuaalkeskkonnast õpitu saab rakendada füüsilisse maailma ja parandada erinevaid äritulemusi.

Digikakskikuid on eri tüüpi: 

1.      Komponentide kaksikud – aitavad inseneridel aru saada, kuidas mingid komponendid sobivad kokku füüsilisel, mehaanilisel ja elektrilisel tasemel.

2.      Toote kaksikud – näitab, kuidas tooted töötavad teineteise ja oma keskkonna suhtes.

3.      Süsteemi kaksikud – integreeritud  hulk tooteid, mis teevad koos tööd, et vastavalt vajadusele tulemusi saavutada.

4.      Protsessi kaksikud – kujutavad tööprotsesse ja tegevusi, nende aega ja efektiivsust näiteks toormaterjalist valmistoote kujunemisteekonnal. Annavad võimalusi juhtidel monitoorida ja juhtida efektiivsust reaalajas: sellega vähendada kulusid, tõsta tootlikkust.

Seda, milline on kaksikute tekkimise tööprotsess sinu ettevõtte puhul ja kuidas tekib ettevõtjale selle teenuse hind saab juba teada, kui su ettevõtmisega tuttavad oleme. Võta ühendust ja tuleme külla!