Teenused

AUTOMAATIKA/ ROBOOTIKA

Tööstusliku roboti programmeerimine. Koostöörobotide programmeerimine, masinnägemine, protsessi integreerimine. Robottehnilise süsteemi protsessi integreerimine. Robotite trajektooride ja töötsüklite analüüs ning arendamine. Viime läbi ka koolitusi robotite programmeerimises.

Rohkem infot

Ettevõtte digitaliseerimise taseme tervikanalüüs ja teekaardi koostamine kuluefektiivsuse ja kasumi suurendamiseks ning vajalike tegevuste teostamiseks. Teekaardi olemasolu võimaldab taotleda toetusmeetmetest toetust ja viia ellu vajalikud tegevused digitaliseerimiseks.

Digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste väljatöötamine ja rakendamine sh olemasoleva olukorra hindamine, lahenduste variantide analüüs ja konsultatsioon ning laheduste rakendamisel projekti juhtimine.

Ettevõtetele vajalike digikaksikute koostamine, mis võimaldab testida kavandatavaid lahendusi või seadmeid, kuna virtuaalne seada käitub identselt füüsilise seadmega. Aitab ettevõttel kuluefektiivselt eel-testida ja juhtida tootmisliine ja -süsteeme, ilma et peaks efektiivsuse arendamiseks vajalikku testimist programmeerima füüsilistel seadmetel. 3D modelleerimise ja digikaksikute koostamise alaste koolituste läbi viimine kuulub samuti VIDRIKu pädevustesse.

Rohkem infot

SCADA süsteemide koostamine ja seadistamine (WinCC, Wonderware). SCADA süsteem võimaldab tööstusseadmete tööprotsesse juhtida ja optimeerida vastavalt reaalajas kättesaadavale infole. Meie pädevuses on ka koolituste läbiviimine SCADA süsteemide koostamiseks ja kasutamiseks. 

Rohkem infot

PLC programmeerimine (Siemens ja Unitronics). PLC juhib igat automatiseeritud seadet. Lihtsustatult on tegemist spetsialiseeritud tööstusarvutiga, mis juhib konkreetseid ülesandeid, mida antud seade peab kiiresti täitma.  Lisaks viime läbi ka koolitusi PLC programmeerimiseks. 

Rohkem infot

ENERGEETIKA

Masinõppe/süvaõppe mudelid, mille abil saab prognoosida ettevõtte toodangut/klientide tarbimist võttes arvesse erinevaid parameetreid (sesoonsus, ilm, pühad jne). Prognooside täpsus mõjutab otseselt kasumit. Näiteks elektri tootmise prognoosi täpsusest sõltub ettevõte bilansielektri kogus.

Olemasolevate energiatehniliste lahenduste analüüs. Energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine ja pakkumine elamutele, tööstushoonetele ja rajatistele, tööstuslikuks ja muud tüüpi majandustegevuseks.

Rohkem infot

 

Ettevõtte arenguplaanide analüüs. Kaasaaegsete ja energiatõhusate lahenduste pakkumine ettevõtetele arendusplaanide elluviimiseks.

Ettevõtte esindamine ja nõustamine energiaprojektide kõikides etappides: idee loomine, projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon, renoveerimine ja moderniseerimine.

Ettevõtetele energia muundamise ja energiasalvestuse tehniliste lahenduste väljatöötamine. Nende rakendamisel ettevõtete nõustamine ja koolitamine.

MUU

Prototüüpimisteenused 3D-printerite baasil. Konsultatsiooniteenus 3D-printerite valiku teostamiseks ja ettevõttes rakendamiseks.

Veebiprogrammeerimisega seotud teenused ja koolitused. Andmebaaside programmeerimine ja arendamisega seotud teenused ning koolitused.

Koolitused ja kasutamisega seotud küsimuste lahendamine nii suuremas grupis kui individuaalselt. Raalprojekteerimise ehk arvuti abil projekteerimise rakendust AutoCad kasutatakse nii projekteerimiseks kui modelleerimiseks, võimaldab teha 2D ja 3D vorminguid.

LISAINFO

Heiko Põdersalu

Juhataja