Vidrik

AUTOMAATIKA/ ROBOOTIKA

Robotiabi

Koostöörobotide programmeerimine, masinnägemine, robottehnilise süsteemi protsessi integreerimine.

Ettevõtte digitaliseerimise teekaardi loomine

Ettevõtte digitaliseerimise taseme tervikanalüüs ja teekaardi koostamine digitaliseerimise suurendamiseks ning vajalike tegevuste teostamiseks. Teekaarti olemasolu võimaldab taotleda toetusmeetmetest toetust ja viia ellu vajalikud tegevused digitaliseerimiseks.

Automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendused

Digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste kompleksne juurutamine või väljatöötamine ja rakendamine sh lahenduste variantide analüüs ja konsultatsioon ning laheduste elluviimise projekti juhtimine.

SCADA (Supervisory Control and Data System) süsteemide koostamine

SCADA süsteemide koostamine ja seadistamine (WinCC, Wonderware). SCADA süsteem võimaldab tööstusseadmete tööprotsesse juhtida ja optimeerida vastavalt reaalajas kättesaadavale infole.

PLC (programmeeritavad loogika kontrollerid) programmeerimine

PLC programmeerimine (Siemens ja Unitronics). PLC juhib igat automatiseeritud seadet. Lihtsustatult on tegemist spetsialiseeritud tööstusarvutiga, mis juhib konkreetseid ülesandeid, mida seade peab kiiresti täitma.

ENERGEETIKA

Prognoosimudelite koostamine(elektritootmine, elektri ja gaasi tarbimine, kütusekulud)

Masinõppe/süvaõppe mudelite abil saab prognoosida ettevõtte toodangut ning klientide tarbimist, võttes arvesse erinevaid parameetreid (sesoonsus, ilm, pühad jne). Prognooside täpsus mõjutab otseselt ettevõtte kasumit. Näiteks elektri tootmise prognoosi täpsusest sõltub ettevõte bilansielektri kogus.

Olemasolevate energiatehniliste lahenduste analüüs ning nende energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine

Energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine elamutele, tööstushoonetele ja rajatistele, tööstuslikuks ja muud tüüpi majandustegevuseks.

Kaasaaegsete ja energiatõhusate lahenduste väljatöötamine uutes arendustes

Ettevõtte arenguplaanide analüüs. Kaasaaegsete ja energiatõhusate lahenduste väljatöötamine ettevõtetele arendusplaanide elluviimiseks.

Ettevõtte esindamine energiaprojektides

Ettevõtte esindamine ja nõustamine energiaprojektide kõikides etappides: idee arendamine, projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon, renoveerimine ja moderniseerimine.

Energia muundamise ja energiasalvestuse tehniliste lahenduste väljatöötamine

Ettevõtetele energia muundamise ja energiasalvestuse tehniliste lahenduste väljatöötamine. Nende rakendamisel ettevõtete nõustamine .

MUU

3D - skaneerimise ja printimise teenus

3D objektide skaneerimine, töötlemine ja printimine. Prototüüpimise teenused printerite baasil. Konsultatsiooniteenus 3D-skannerite ja printerite valiku teostamiseks ja ettevõttes rakendamiseks.

Programmeerimise teenused

Veebiprogrammeerimisega seotud teenused ja koolitused. Andmebaaside programmeerimise ja arendamisega seotud teenused ning koolitused.

Raalprojekteerimise rakenduse AutoCAD kasutamise tugi

Kasutamisega seotud küsimuste lahendamine. Raalprojekteerimise ehk arvuti abil projekteerimise rakendust AutoCad kasutatakse nii projekteerimiseks kui modelleerimiseks, võimaldab teha 2D ja 3D vorminguid.

Ettevõtte vajadustele sobivate toetusvõimaluste otsimine, arendusprojektide ettevalmistamine ja rahastamise taotluste koostamine.

KOOLITUSED

 1. Programmeerimine ja robootika.
 2. Tehnoloogiliste protsesside projekteerimine, visualiseerimine ja kontroll.
 3. Virtuaal- ja liitreaalsuse alused.
  Infrastruktuuri elektritoite ja andmete edastamise komponendid.
 4. Tööstusrobotite programmeerimine sh tööstusrobotite programmeerimine
 5. Universal roboti põhjal.
 6. SCADA süsteemide koostamine ja kasutamine.
 7. PLC (programmeeritavad loogika kontrollerid) programmeerimine.
 8. Raalprojekteerimise rakenduse AutoCAD kasutamine.
 9. Visual Components Essential, Professional ja Premium programmi kasutamine.
 10. EPLAN Electric P8 inseneritarkvara/CAE kasutamine.

LISAINFO

HEIKO PÕDERSALU

Juhataja