Vidrik

AUTOMAATIKA/ ROBOOTIKA

Robotiabi teenus

Tööstusliku roboti programmeerimise koolitused. Koostöörobotide programmeerimine, masinnägemine, protsessi integreerimine. Robottehnilise süsteemi protsessi integreerimine.

Ettevõtte digitaliseerimise teekaardi loomine

Ettevõtte digitaliseerimise taseme tervikanalüüs ja teekaardi koostamine digitaliseerimise suurendamiseks ning vajalike tegevuste teostamiseks. Teekaarti olemasolu võimaldab taotleda toetusmeetmetest toetust ja viia ellu vajalikud tegevused digitaliseerimiseks.

Automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendused

Digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste juurutamine või väljatöötamine ja rakendamine sh lahenduste variantide analüüs ja konsultatsioon ning laheduste elluviimise projekti juhtimine.

SCADA (Supervisory Control and Data System) süsteemide koostamine

SCADA süsteemide koostamine ja seadistamine (WinCC, Wonderware). Koolituste läbiviimine SCADA süsteemide koostamiseks ja kasutamiseks. SCADA süsteem võimaldab tööstusseadmete tööprotsesse juhtida ja optimeerida vastavalt reaalajas kättesaadavale infole.

PLC (programmeeritavad loogika kontrollerid) programmeerimine

PLC programeerimine (Siemens ja Unitronics). Koolituste läbiviimene PLC programeerimiseks. PLC juhib igat automatiseeritud seadet. Lihtsustatult on tegemist spetsialiseeritud tööstusarvutiga, mis juhib konkreetseid ülesandeid, mida seade peab kiiresti täitma.

ENERGEETIKA

Prognoosimudelid: elektritootmise, elektri ja gaasi tarbimine, kütusekulude analüüsid ja prognoos masinõppe abil

Masinõppe/süvaõppe mudelid, mille abil saab prognoosida ettevõtte toodangut/klientide tarbimist võttes arvesse erinevaid parameetreid (sesoonsus, ilm, pühad jne). Prognooside täpsus mõjutab otseselt kasumit. Näiteks elektri tootmise prognoosi täpsusest sõltub ettevõte bilansielektri kogus.

Olemasolevate energiatehniliste lahenduste analüüs ning nende energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine

Olemasolevate energiatehniliste lahenduste analüüs. Energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine ja pakkumine elamutele, tööstushoonetele ja rajatistele, tööstuslikuks ja muud tüüpi majandustegevuseks.

Kaasaaegsete ja energiatõhusate lahenduste väljatöötamine uutes arendustes

Ettevõtte arenguplaanide analüüs. Kaasaaegsete ja energiatõhusate lahenduste pakkumine ettevõtetele arendusplaanide elluviimiseks.

Ettevõtte esindamine energiaprojektides

Ettevõtte esindamine ja nõustamine energiaprojektide kõikides etappides: idee loomine, projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon, renoveerimine ja moderniseerimine.

Energia muundamise ja energiasalvestuse tehniliste lahenduste väljatöötamine

Ettevõtetele energia muundamise ja energiasalvestuse tehniliste lahenduste väljatöötamine. Nende rakendamisel ettevõtete nõustamine ja koolitamine.

MUU

3D - skaneerimise ja printimise teenus

3D objektide skaneerimine, töötlemine ja printimine. Prototüüpimisteenused printerite baasil. Konsultatsiooniteenus 3D-skannerite ja printerite valiku teostamiseks ja ettevõttes rakendamiseks.

Programmeerimise teenused

Veebiprogrammeerimisega seotud teenused ja koolitused. Andmebaaside programmeerimine ja arendamisega seotud teenused ning koolitused.

Raalprojekteerimise rakenduse AutoCAD kasutamise tugi

Koolitused ja kasutamisega seotud küsimuste lahendamine nii suuremas grupis kui individuaalselt. Raalprojekteerimise ehk arvuti abil projekteerimise rakendust AutoCad kasutatakse nii projekteerimiseks kui modelleerimiseks, võimaldab teha 2D ja 3D vorminguid.

LISAINFO

HEIKO PÕDERSALU

Juhataja