Vidrik

PROJEKTID

Nutikas kasvuhoone: interaktiivne õppevahend jätkusuutlikuks eluviisiks.

Teostamise aeg: 05.09.2023 - 30.09.2024

Maksumus: kokku 15 000 eurot, millest 14 250 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ja 750 eurot TalTechi osalus.

Eesmärk ja tegevused: projekt teostatakse koostöös Jõhvi Kesklinna Kooliga nutika kasvuhoone loomiseks. Õpilased õpivad praktiliselt, kuidas kasutada nutikaid kaasaegsed lahendusi ja Farm Robotit kasvuhoones. Projektikäigus õpitakse majandama kasvuhoonet, sorteerima ja komposteerima jäätmeid ning rakendama säästvaid praktikaid. Projekti eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust ja anda õpilastele praktilisi rohetehnoloogia oskusi.

Süvamahutite täituvuse jälgimise lahenduse loomine.

Teostamise aeg: 17.06.2022–16.06.2024

Maksumus: kokku 140 000 eurot, millest 112 000 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ja 28 000 eurot TalTechi osalus.

Eesmärk ja tegevused: projektis luuakse innovaatiline prügikäitluse jälgimise lahendus, mis võimaldab prügikonteinerite täituvust reaalajas jälgida, muuta need pidevalt kättesaadavaks nii teenuse pakkujatele kui ka kasutajatele ning masinõppemeetodite abil igapäevaselt optimeerida prügiveo teostamist. Lahendus võimaldab parendada prügiveo kvaliteeti, vähendada selle maksumust ja keskkonnamõjusid.

Põlevkivi kütteväärtuse määramine digipildi elementide statistilise jaotusgraafiku abil.

Teostamise aeg: 01.01.2023-31.12.2023

Maksumus: 10 000 eurot, rahastatakse TalTechi stardigrandist.

Eesmärk ja tegevused: projekti eesmärgiks on välja arendada prototüüplahendus põlevkivi kütteväärtuse automaatseks määramiseks digipildistamise ja pildianalüüsi teel. Projekti käigus on välja töötatud masinõppe meetod põlevkivi värvianalüüsiks. Registreeritud on ka kasulik mudel. TalTechi stardigrandi abil viiakse koostöös Enefit Power AS'iga läbi katsetusi reaalsetes tootmistingimustes.

KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA

OÜ Waldchnep

OÜ-ga Waldchnep toimub koostöö andmevoogude optimeerimiseks. Tootmise edendamine digiajastul pole pelgalt uute masinate soetamine, vaid ennekõike andmevoogude optimeerimine. Kasutades ettevõtte vajadusteks kõige sobivamaid tarkvara lahendusi, saavutatakse parimad tulemused tootmises. Oluliseks tegevuseks arendustöös on digikaardi loomine, mis kajastab hetkeolukorda ja näitab tuleviku eesmärke. Visualiseeritud ülevaade teeb digitaliseerimise plaani koostamise selgemaks ja konkreetsemaks.

AS Metaprint

Koostöös AS-ga Metaprint teostatav arendustöö on seotud ennetava hooldusega ja tootmisseisakute juurpõhjuste tuvastamine tootmisandmete kogumise ja analüüsimise abil. Töö käigus uurime ja analüüsime nende meetodite sobivust ettevõtte tootmisprotsesside jaoks ning keskendume mahukate tootmisandmete kogumisele ja andmete hälvete põhjustele. Tootmise väga kiire protsess teeb andmete kogumise ja analüüsi keeruliseks. Eesmärgiks on leida lahendus kiireks andmetöötluseks ning tootmisprotsessi parem mõistmine ja tõhususe suurendamine.

Saint-Gobain Glass Estonia SE

Saint-Gobain Glass Estonia SE-le teostatud teenustööks oli robotprotsessis kasutatava auto tuuleklaasi rakise arendamine, et muuta rakis automaatselt adapteeruvaks erinvate tuuleklaasi tüüpide kujule. Arendustöö käigus valmis rakise digitaalne simulatsiooni prototüüp, mille põhjal on võimalik luua füüsiline toimiv lahendus, mida esmalt tootmises testida ja sobivuselt tootmises kasutama hakata.

AS Konesko

AS Koneskole teostatud teenustöö eesmärgiks oli mootori staatorite vaheloa robotprotsessi ümberkujundamine, sest olemasolev robotprotsess ei töötanud vastavalt vajadustele. Esmalt analüüsiti töösolevat protsessi, mille käigus avastati protsessi korrektse mitte toimimise juurpõhjused, kus tööstusroboti liikumisel teatud lokatsioonides esinesid singulaarsuse probleemid. Singulaarsuse probleemi kõrvaldamiseks muudeti robotprosessi programmikoodi selliselt, et staatoreid suuruses 4 ja suuremad ei paigutata vaheloa kõrgemale sektsioonile. Sellega eemaldati singulaarsuse probleem.

PATENDID

  1. Kasulik mudel: meetod põlevkivi kütteväärtuse määramiseks digipildi elementide statistilise jaotusgraafiku abil, registreeritud 19.07.2022, nr. U202200022.