Vidrik

DIGIMAN

DIGIMAN on EMP 2014-2021 finantsmehhanismi poolt toetatud arendusprojekt “Multidistsiplinaarne teadmusintegratsioon digitaalse tootmise valdkonnas”, mille laiemaks eesmärgiks on rahvusvahelise võrgustiku tekkimise ning koostöö süvendamine. Kitsamalt on DIGIMANi eesmärk luua kolmepoolse partnerluse käigus uudne digitaalse tootmise kursus. Kolm põhilist osapoolt kursuse loomisel on TalTech, NTNU ja Norra keemiaettevõte ProfMOF. 

Altpoolt võib leida avaliku logi DIGIMAN projekti tegemistega.

Projekti rahastati EMP/Norra finantsmehhanismidest.

01.11.2021

Projekt sai heakskiidu, juhtmeeskond alustas visiooni täpsustamise, täpsema kava ja meeskonna kinnitamise teemadel tööd tegema.

16.12.2021

Kohtusid juhtmeeskond ja potentsiaalsed kursusemoodulite täitjad. Selgusid ootused, lootused, ettepanekud. Räägiti läbi teemades ja kursuse visioonis.

06.01.2022

Kohtusid oma osaluse kinnitanud moodulite loojad ja juhtmeeskond. Esitleti oma mooduli kontseptsiooni ning selle konteksti kogu kursuse kontseptis.

25.02.2022

Meeskond esitles oma mooduleid detailsemalt. Üks tähtis osa, mis valmis sai oli SAP – Study & Assignment Plan ehk mooduli ülesehitus ajaliselt ja sisuliselt.

31.03 - 03.04.22

Meeskond kohtus esimest korda füüsiliselt Norras. NTNU Trondheimi kampuses tehti tööd kolm päeva. Esimene päev esitleti enda mooduleid põhjalikult teistele, teisel ja kolmandal päeval arendati üheskoos mooduleid. Loomulikult käis kohtumise juurde ka eri team building harjutusi: nii töötubade eel hommikuti kui ka restoranis õhtuti.

Aprill - Mai 2022

Lisaks moodulitele jätkuvale täiendamisele alustati ka suvekooli kontsepti täpsustamist ja promomist.

19.06 - 22.06.22

Vahetult enne jaanipäeva kohtus meeskond teist korda füüsiliselt. Seekord TalTech Virumaa Kolledžis. Sarnaselt eelmisele kohtumisele esitati esimesel päeval enda moodulite progressi ning teisel päeval tegeleti väikeste meeskondadena materjali arendusega ning suvekursuseks valmistumisega.

08.08 - 12.08.22

Intensiivne suvekursus tõi taas kokku kogu meeskonna kuid ka doktorandid osalejate näol kolme riigi ülikoolidest. Osalejad ise olid äärmiselt rahvusvahelise taustaga ning väga erinevatest valdkondadest. Suvekursuse käigus said mooduli omanikud oma mooduleid päriselt testida ning pärida kvaliteetset konstruktiivset tagasisidet.

September - Detsember 2022

Sügisel parandas iga mooduli omanik enda moodulit vastavalt suvekoolis kogetule ning sealsele tagasisidele. Lisaks toimus ka moodulite risthindamine: iga projekti osaline sai randoomselt hindamiseks teise mooduli ning pidi andma selle arenduseks veelgi kriitilist tagasisidet. 

10.01 - 14.01.23

Meeskond kohtus uuel aastal uue hooga NTNUs, Trondheimis. Lisaks moodulite ja materjalide parenduste esitlemisele anti neile veel viimast lihvi, enne kui toimus esitlemise ja järelpeegelduste sessioon suvekursusel osalenud NTNU doktorantidega. Meeskonnal oli rõõm kuulda, et niimõnigi moodul avas doktorantidel uusi vaatevinkleid ning toetas täiesti uue distsipliini vaatenurgaga nende enda uuringuid või õppetööd. Just see ongi üks kursuse eesmärke.

Veebruar - Aprill 2023

Uue aasta esimesed kuud möödusid eri moodulite viimase hinnangu projektijuhi ja sisulise juhi poolt. Projektijuht hindas just vormi ja arusaadavust täiesti võõra pilgu alt ning sisuline juht veendus, et moodulite sisu on tasemel. Samuti konsolideeriti moodulijuhendi nime all tuntud dokumendid ühtseks kursusejuhendiks.

08.05 - 12.05.23

Lõpuks kevadiseks muutuvas maikuus tulid Norra esindajad eelviimast korda Eestisse. TalTech Virumaa Kolledžis saadi kokku, et arutada kursusemooduli üldist kokkusobivust, vajadusel teha veel viimased muudatused ning saada järelpeegeldus suvekursusel osalenud TalTechi doktorantide ja tudengite käest. Lisaks arutati infojagamisseminari korralduslike ja sisulisi küsimusi.

08.06.2023 - LÕPUSEMINAR

Seminar on inglisekeelne.
  • 10:00 Welcoming and introduction 
  • 10:10 The road to today & DIGIMAN in numbers 
  • 10:20 Structure and form vs content – how we made it work
  • 10:50 Panel set-up break
  • 11:00 Participant panel and experience – questions and answers
  • 11:40 Outcome, acknowledgements and conclusions
  • 12:00 Light lunch buffet and networking
  • 12:45-13:45 Tour of TalTech laboratories

09.06.23 - 31.07.23 - LÕPU- ja JÄTKUTEGEVUSED

Viimaste projektikuude jooksul anti materjalidele ja nende levitusvmehhanismidele viimane lihv, ning alustati projektiraporteerimisega.