Vidrik

Energiatõhususe teenused

Pikem pealkiri sellel teenusel on “olemasolevate energiatehniliste lahenduste analüüs ning nende energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine”. Mis selle lohiseva nime taga aga sisuliselt seisab? Teeme vastavalt teie ettevõtte profiilile (suurus, hoone projekt, ülesehitud, keerukus, teie plaanid jms) plaani. Plaan koosneb mitmest faasist ja seal all olevatest sammudest. Igal faasil on oma tulemus ning iga faasi ja ka sammuga hoitakse teid kursis, et püsiksime ettenähtud eelarves ja skoobis. Siin on näide ühest töökäigust:

1Elektritarbimise analüüs
1.1Seadmete ja skeemide (ühenduste) kaardistamine, andmete kogumine: mõõtepotentsiaali hindamine, sobivate mõõteriistade valik (läbirääkimised)
1.2Mõõteriistade ost/rent, paigaldamine
1.3Mõõtmiste periood, vajadusel jooksvate probleemide lahendamine, hooldus, kontroll
1.4Andmeanalüüs ja muutuste ettepanekute (raporti, tarbimiskaardi) välja töötamine (säästupotentsiaaliga alad/seadmed)
  
2Täiendavate energiasäästu  ja  energia tootmise võimaluste analüüs
2.1Olemas olevate elektri- ja gaasi lepingute ning tariifide analüüs
2.2Hoone ja asukoha energia tootmise ja salvestamise võimaluste hindamine
2.3Energia tootmise, salvestamise vahendite otstarbekus, eri vahendite võrdlus, tasuvusanalüüs
  
3Digitaliseerimise analüüs
3.1PLC ja IoT automatiseerituse taseme kaardistamine
3.2Sh. Infovahetusvõimaluste kaardistamine ja kulu/investeeringu hinnang
3.3Visualiseerimise (juhtimispaneeli aka Executive Dashboard) tarkvara sobivuse analüüs, võrdlus ja esitamine
3.4Visualiseerimise tegevuskava koostamine

Tegu on mahuka tööga, kus me kaardistame ettevõtja energiaallikad, tarbijad, sõlmed ja kogu võrgustiku. Esimese faasi – kaardistamise – tulemusena anname ülevaate süsteemidest ning kriitilistest kohtadest ja loomulikult esmased ettepanekud. Ülalpool toodud näite puhul on teiseks faasiks energia säästmise ning tootmise võimaluste ettepanekud lähtuvalt teie objektist (tootmishoone, majutushoone, kontorihoone). Teise faasi tulemuseks on jällegi raport, mis annab võrdluse eri energiasäästmise ja -salvestamise võimaluste kohta.

Ülalpool toodud näites on kolmandas faasis ka pisut teise suunda minev teenus digitaliseerimise analüüs. Harilikult võib selleks faasiks olla ka juba muutusettepanekute implementeerimiseks vajalik projektijuhtimine.

Tänases olukorras energiahindadega on antud tööd vajalikud igale organisatsioonile. Võtke ühendust ja teeme elu efektiivsemaks!

 

Päringud:
Heiko Põdersalu, juhataja