Vidrik

SCADA süsteemid

Lühend “SCADA” on pärit inglisekeelsest nimest Supervisory Control and Data Acquisition. See on otsetõlkes “juhtiv-jälgiv kontrollimise ja andmekorje süsteem” ning tõlkes on ta ilmselt üsna imelik väljend. Sisuliselt on SCADA arvutisüsteemide ja sidevõrkude abil toimuv tehniliste äriprotsesside jälgimine ja juhtimine. Ega ta nõndagi palju paremini kõla. Temast kasu on aga rohkem, kui esmapilgul välja lugeda võib.

SCADA süsteem kasutab eri tasemel kiipe ja kontrollereid ning tarkvara, et tootmises kasutatavaid masinaid ning kogu tootmisaheliku infot koguda ja neid visuaalselt esitada. Süsteemi kasutatakse tootmisettevõtetes

 • tööstusprotsesside kontrollimiseks lokaalselt või kaugelt (sensorite, releede, pumpade, lülitite, mootorite jms);
 • protsesside monitoorimiseks, andmete kogumiseks, töötlemiseks ja tulemuste jälgimiseks ning kiiremate järelduste tegemiseks;
 • andmete salvestamiseks, et hiljem neist pikajalise andmemudeldusega kasu lõigata.

SCADA süsteemid on kasulikud enamikele keskmistele ja suurtele ettevõtetele. Need süsteemid võivad olla väga erineva keerukusastmega ja kasutatavad eri valdkondades:

 • Energiatootmises
 • Toidu ja joogitööstuses
 • Tarbeesemete tootmises
 • Õli ja gaasitööstuses
 • Ümberkäitluses
 • Transpordis
 • Vee ja olmeveega seotud operatsioonides
 • ja mujal
Eri ettevõtted on SCADA rakendusest näinud kasu 15-30% kulutuste vähenemist. Seda, milline on SCADA juurutusprotsess sinu ettevõtte puhul ja kuidas tekib ettevõtjale selle teenuse hind saab juba teada, kui su ettevõtmisega tuttavad oleme. Võta ühendust ja tuleme külla!